Uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op de aarde.

12 januari 2020

Een preek over Het onze Vader, door Ad van der Heiden

https://www.facebook.com/ad.vanderheiden/videos/2704233996335023/