ACTIVITEITEN


Rafael de Rivier beperkt zich niet alleen tot de zondagmorgen. Als gemeente ontmoeten we elkaar ook door de week om van elkaar te leren, elkaar te steunen of om bijbelstudie te doen op een minigemeente. Kortom: de gemeente is veel meer dan een zondagse samenkomst en streven wij ernaar om niet alleen kerk te zijn op zondag maar ook een kerk te zijn op maandag t/m zaterdag.

ONZE ACTIVITEITEN

  • Zondag samenkomst
  • Mannenontbijt
  • Avonden van Ontmoeting
  • Jeugdontmoetingen op zondagmorgen
  • Kidz (zondagschool)