ANBI-status
De Belastingdienst heeft EG Rafaël de Rivier aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Hierdoor zijn uw giften aan EG Rafaël de Rivier aftrekbaar van uw inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Evangelische Gemeente Rafaël de Rivier
Postbus 62
2900 AB Capelle aan den IJssel
info@rafaelderivier.nl

RSIN/fiscaal nr: 818704974

 

Jaarverslag 2017

Beleidsplan 2018

Financieel jaarverslag 2017 en begroting 2018