A – Algemene gegevens
De officiële naam van onze kerkgemeenschap luidt volgens onze statuten: EG Rafaël de Rivier. We hebben als: EG Rafaël de Rivier een ANBI-beschikking gekregen van de Belastingdienst.
Ons Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Identificatienummer (RSIN) is: 818704974. Dit RSIN is te checken in het ANBI-zoekregister op de site van de Belastingdienst via de volgende link https://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/anbi_zoeken/.
Statutaire naam: Rafaël Gemeenschap Rotterdam Alexander.
Publieke naam: EG Rafaël de Rivier.
Vestigingsplaats: Rotterdam.
Ons postadres luidt: Postbus 62, 2900 AB Capelle a/d IJssel
Per email zijn we als volgt bereikbaar: info@rafaelderivier.nl
Het bankrekeningnummer van EG Rafaël de Rivier luidt: IBAN NL27 INGB 0006 2170 40 , BIC INGBNL2A.

B – Samenstelling bestuur
Volgens de statuten is het bestuur van EG Rafaël de Rivier als volgt samengesteld: voorzitter, secretaris en penningmeester. De voorzitter is ook de voorganger..

C – Doelstelling en Visie
Volgens de statuten heeft EG Rafaël de Rivier als doel de verkondiging van het evangelie en het uitdragen en onderwijzen van Bijbelse principes in overeenstemming met de geloofsbelijdenis, de geloofspunten en de filosofie zoals die is vastgelegd door het overkoepelende kerkgenootschap Rafael Nederland.

De gemeenschap probeert haar doel te bereiken door:
 Het organiseren van samenkomsten, bijbelstudies, kringen, kinder- en tienerwerk, etc.
 Het trainen en onderwijzen van mensen over geloof en het uitdragen daarvan.
 Het oprichten en ondersteunen van rechtspersonen, gemeenschappen en organisaties met soortgelijke en/of aanverwante doeleinden.
 Alles hierbij betrekken wat in de ruimste zin hiermee verband houdt, zonder enige beperking maar in overeenstemming met de doelstelling.

Het werkgebied van EG Rafaël de Rivier betreft de gemeente Rotterdam en haar omgeving.

Zie hier onder de volgende linken voor het jaarverslag 2018, het beleidsplan 2019, de financiële verantwoording 2018 en de begroting 2019:

Verslag 2018

beleidsplan 2019

Financiële verantwoording 2018

begroting-2019