Wij stellen Jezus Christus centraal, tot eer van God de Vader, in de kracht van de Heilige Geest. Wij doen dit in gemeenschap met God (genade), met elkaar (gemeente) en met de omgeving (getuigen).

– Rafaël de Rivier –

TEAM
Onze gemeente wordt geleid door een team van oudsten. Als team geven we leiding aan de gemeente. Elke oudste heeft daarbij zijn/haar eigen deeltaak.

Het oudstenteam:

Voorgangersechtpaar:
Ad en Tineke van der Heiden

Oudste:
Bart Geleijnse
Oudste:
Marja Geleijnse (secretaris)
Oudste:
Jan van Rossen (penningmeester)
Oudste:
Margo van Rossen 
Oudste:
Arie Breukhoven

MISSIE

Wij stellen Christus centraal, tot eer van God de Vader, in de kracht van de Heilige Geest. Wij doen dit in gemeenschap met God (genade), met elkaar(gemeente) en met de omgeving (getuigen)

Christus centraal stellen, dat is wat we als gemeente hoog in het vaandel hebben staan. We zijn ook een biddende gemeente en leven vanuit Gods genade. De onderlinge gemeenschap geven we vorm in een open omgang met elkaar, we willen er graag voor elkaar zijn. En dat Jezus Christus belangrijk voor ons is, kunnen en willen we niet voor ons houden. Iedereen in onze omgeving mag weten dat Jezus Christus mensenlevens aanraakt, verlost en verandert.

Christus Centraal
Wij verlangen er met elkaar als gemeente naar om steeds meer te ontdekken hoe onmisbaar, uniek, verheven, heerlijk en uitnemend de Zoon van God is. En we ontdekken dat dit ook werkelijk een realiteit is, dat we alles wat we nodig hebben alleen in Hem kunnen vinden! We kunnen niet zonder Jezus Christus, we zijn helemaal afhankelijk van Hem en daarom moet Hij alleen centraal staan, zodat wij, individueel en als gemeente, het leven kunnen leven dat God voor ons bedoeld.

OVER ONS

Wij zijn de Evangelische Gemeente Rafaël de Rivier. We komen elke zondag om 10.30 uur samen in het Auriscollege, Malmöpad 60 in Rotterdam.

Onze samenkomsten worden gekenmerkt door enthousiaste zang en muziek, gebed en een uitdagende, praktische boodschap. Ze duren ongeveer 1,5 uur. Daarna is er uitgebreid tijd voor koffie en aandacht voor elkaar.

Wat onze naam betreft, “Rafaël” is een Hebreeuwse naam, die samengesteld is uit twee woorden: “Rafa” en “El”. “El” betekent God en “Rafa” betekent genezen, herstellen of heel maken. “Rafaël” betekent dus “door God genezen”, of “door God hersteld”. De Rivier is de plek waar we mogen samenkomen, ze ontstaat …