YOudstenteam

Onze kerk wordt geleid door een team van een voorgangersechtpaar en vijf oudsten. Het is een gedeeld  leiderschap waarbij de voorganger als “eerste onder de gelijken” sturing geeft aan het team. Zo geven zijn invulling aan het nieuwtestamentische principe van gezamenlijk leiderschap zoals beschreven in Handelingen 15.

Het leidersteam wordt ondersteund door diverse verantwoordelijken van taakgroepen of bedieningen.

Het leidersteam ziet het in algemene zin als haar belangrijkste taak te zorgen voor de gemeente zoals de apostel Paulus dat omschreef in Handelingen:

Zorg voor de hele kudde waarover de Heilige Geest u als herder heeft aangesteld

Daarnaast onderkennen zij de volgende verantwoordelijkheden:

  • Zorg dragen voor de gemeente (1 Petrus 5:1-3)
  • Toezicht houden op de gemeente (Handelingen 20:28-31)
  • Besturen van de gemeente (1 Timotheus 3:5)

Het oudstenteam bestaat uit:

Ad en Tineke van der Heiden   (voorgangersechtpaar)

Bart & Marja
Bart en Marja Geleijnse   (oudsten, Marja is secretaris)
Jan en Margo van Rossen   (oudsten, Jan is penningmeester)
Arie Arie Breukhoven   (oudste)